Ινομυώματα

Τα ινομυώματα είναι καλοήθεις όγκοι του μυοσκελετικού συστήματος που αναπτύσσονται στους μύες και τα συνδετικά ιστούς του σώματος. Παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση στο μέγεθος, τον τύπο και τη θέση τους.

Τα ινομυώματα μπορεί να είναι εντελώς ασυμπτωματικά, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα, όπως πόνο, πίεση ή αίσθηση βαρύτητας στην περιοχή όπου βρίσκονται, και σε κάποιες περιπτώσεις να πιέζουν ή να επηρεάζουν κοντινούς ιστούς και όργανα. Επίσης, σε σπάνιες περιπτώσεις, τα ινομυώματα μπορούν να αλλοιώσουν την αιμοποίηση των κοντινών αγγείων.

Η ακριβής αιτία του πώς και γιατί δημιουργούνται τα ινομυώματα δεν είναι ακόμη κατανοητή πλήρως, αλλά πιστεύεται ότι σχετίζονται με τις ορμόνες, καθώς και με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Η ανίχνευση των ινομυωμάτων γίνεται συνήθως με τη βοήθεια εικονικών μεθόδων, όπως η

απεικόνιση με υπερήχους, η μαγνητική τομογραφία (MRI) ή η αξονική τομογραφία (CT).

Η αντιμετώπιση των ινομυωμάτων εξαρτάται από το μέγεθος, τη θέση και τα συμπτώματα που προκαλούν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παρακολούθηση μπορεί να είναι αρκετή, χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί κάποια θεραπευτική απόφαση. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί η χειρουργική αφαίρεση του ινομυώματος.

Συνολικά, τα ινομυώματα αποτελούν έναν σχετικά συχνό όγκο του μυοσκελετικού συστήματος που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά συνήθως είναι καλοήθεις και αντιμετωπίζονται επιτυχώς με διάφορες θεραπευτικές προσεγγίσεις.